zondag 4 september 2011

Kelle avcılığı yapan yurtdışı timleri faaliyetlerine devam ediyorlar.

DERSİM HALKI DİKKAT!


Düşman içerden örgütleniyor: Dersiminsiyatifi.org TC uzantısı karanlık bir örgüttür.

http://www.dersiminsiyatifi.org/ adlı adreste faaliyet gösteren teşkilat MİT Kontrgerilla teşikilatının yurdışı BÇG - batı çalışma gurubu- diye adlandırılan alt birimine bağlı faaliyet göstermeye devam ediyor.
Bunların elebaşıları Dersim de öldürülen katili meçhul 790 suçsuz köylünün katilleridir.


Kelle avcılığı yapan yurtdışı timleri faaliyetlerine devam ediyorlar.


Ağustos ayı başlarında Askeri kanat ile AKP arasında yapılan antlaşmaya göre 'Tunceli' den doğuya, Edirne' den de batıya doğru-Avrupa- ve Kıbrıs' (burada kırmızı hat adlandırması yapıldı!) AKP' nin müdahale etmemesi kaydı ile, askeri şürada antlaşmaya varılarak Kemalist kanadın AKP' ye entegre edilmesi kabul edildi.
Şimdiki genel kurmay başkanı Necdet Özel, -kendisi de özel harp dairesinden - Dersimde köylülerin PKK adına kaçırılıp vahşice öldürülmesinden sorumludur. 2007 de Ovacık' ta emri veren bizzat kendisidir.
Bu gerek Dersim halkı gerekse de Avrupa'ya kaçmış milyonlarca insan için önemli bir nokta oluşturmaktadır.
BTG ve STK adları 6-7 Eylül olaylarıyla da gündeme geldi. Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin bombalandığı yalan haberi üzerine 6-7 Eylül 1955′te azınlıklara yönelik başlatılan saldırılarda İstanbulda ki RUM VE ERMENİLERİ YOKETME PLANLARI YAILMIŞTI...İstanbulun köküne dinamit konulmuş ve 27 bin 583 ev ve dükkân yağmalanmıştı. İstanbul, istanbul olmaktan çıkmış, barbar cahil islami türklerin ayakları altında paspas olmuştu. 76 ayrı yerde aynı anda başlayan olaylarla ilgili olarak konuşan Özel Harp Dairesi’nin eski komutanlarından emekli orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, “Özel Harp Dairesi’nin işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi” ifadesini kullandı. BTG ve STK’nın ismi bir ara ‘kontr-gerilla’ olarak geçti. Şimdilerde ise Avrupa da uyarlama adı altında ' dersim' , ' kürt', ermeni', adları altında devam ediyor.
AKP, demokratikleşme adına halkı arkasına çekerken, Dersim halkını aç kurtlara yem olarak atmaya devam etmektedir. AKP bu türden vahşi barbar Türk İslam teşkilatlarına büyük bir ihtiyaç duymaktadır...Ve Dersimlilere yaptığı tek çağrı ' korkuyorsanız Türkiyeye geri dönün' diyor ve kendi kuyusunu kazarak bu planıda deşifre ediyorlar. K. Burkay gerçekten dürüst bir insan olsaydı AKP nin özel temsilcilerinin kendiisine Stokholm da ilettiklerini bütün Dersim hakına da yansıtırdı.
Kendilerine 'Dersim dernekler federasyonu', 'Dersim insiyatifi' denilen örgütlerin elebaşılarının özel harp dairesindeki kodlarını Almayada ki bir gazeteye altan alta veren AKP bir taşla 2 kuş vurmaya çalışıyor.
Kendilerine Dersim federasyonları, insiyatifleri gibi adlar takan kontrgerilla uzmanlarının artıkları Dersim halkını yurdışında kotrol altına alma hedefine yönelik faaliyet gösteriyorlar. Bilindiği gibi eski adı ile TİKKO veya THKP-C, bunu yanında PKK adı altında paralel örgütlenme yapan özel harp dairesi, AKP ile yaptığı antlaşma gereği bütün azıllı kriminal katillerin Avrupa alanına veya Kürt alanına kaydırmasını, bunun 2012 yılına kadar tamamlanmasını, AKP iktidarını tehdit edecek herhangi bir hücrenin geride kalmaması noktasında anlaştılar.
Bugün dairenin iç kısmında zaman zaman çizgi dışına çıkan, teşhir olmuş kimi örgütlenmelerin tasfiye edilmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Nihayetinde yapılan bütünsel bir tasfiye değil. Dersim' de kirli savaş AKP nin karşı çıkacağı bir şey değil ve kontrgerilla gerçeği yerli yerinde durmaktadır ve aktiftir. Özel Harp Dairesi avrupa alanında çalışmalarını sürdürmektedir, muhalifler tehdit edilmekte, askeri ataşeler eliyle yürütülen eroin ticareti hat safhaya varmaktadır. On binlerce kadrosu olan kontrgerillanın dersimdeki örgütlenmesinin uzantıları kendilerine Dersim federasyonu, insiyatifi gibi adlar vererek halkımızın boğazına yapışmaya devam edmektedirler.
Bunun yanı sıra özel ya da profesyonel ordu hazırlıkları ve pratikleri de bu örgütlenmelere yeni bir nitelik ve düzey kazandırma, sürekliliğini sağlama çabalarıdır. Böylesi düzenlemelerin, yeni Veli Küçükleri yetiştireceğine hiç kuşku yoktur. Kaldı ki, kontrgerilla faaliyeti Dersim ile de sınırlı değil. Türkiye metropollerinde yaşanan kimi meçhul patlamalar, siyasi suikastlar açığa çıkan kimi çeteler kontrgerillanın batıdaki yaygınlığı ve faaliyetine ışık tutuyor. Bu anak kadar AKP bunlardan sorumlu idi, çünkü bunun devlet hücreleri ile yapıldığını kendisi de biliyor ama her seferinde 'yahu görüyorsunuz bunlar askeri güçlerdir' diyerek temize çikiyordu. teorik anlamda ki devlet kuramlarına göre 10 seneden beri öldürülen bütün insanların katlinden AKP sorumludur. AKP devlettir ve onun altında ki bütün ölüm hücrelerinden de sorumludur. Almanyada ki bütün katili meçhul cinayetlerden de sorumludur.
Dersim de son yıllarda yüzlerce faili meçhul cinayet işlendi. Sadece Ovacık alanında işlenen cinayet sayısının 300’den fazla olduğu ortaya çıktı. Türk gizli servisince sürekli adları değiştirilen onlarca örgüt bu cinayetlerin sorumlusu olarak gösteriliyor. Ortaya çıkan bilgiler organize suç örgütlerinin bu çeteden ibaret olmadığını da gösteriyor.
TC' nin Dersim ve Avrupaya kaçmış kitleleri kovalamak için karanlık cinayet şebekelerini bu defa da 'dersim' adlarını vererek devreye koyduğu ortaya çıktı. Saf halka karşı savaş ve insanlık suçlarını işleyerek sonuç almak isteyen rejimin kurduğu şebekelerin Almanya- köln ayağı deşifre oldu.


AKP, Türk islam sentezi idolojisine bağlı olarak güçlü bir Dersim' den tabi ki yana olmaz. Bundan dolayı general kırıntılarının önerisini askeri şüranın 3. gününde kabul etti. AKP ve balon ordu kırıntıları Dersim halkının kökünü kazımaya and içmişlerdir. Teslim olmak bir şey ifade etmiyor, Dersim hakkında yeni hayali teoriler üretmek de bir anlam ifade etmiyor, Türklere yağ çekmek de fayda vermiyor. Onlar Dersim denilen bir alanın yerle bir edilmesi için and içmişlerdir.

Dersim'in özünde hoşça kalın,
Kamer Ayçiçek
Köln, Almanya